Autoškola Route 66

Informace pro žadatele

Zde naleznete veškeré informace, aby jste mohli začít kurz!

IMG_0091

Podmínky pro přijetí

Výuky a výcviku pro získání skupiny B, B96, popř. B+E se může zúčastnit každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být starší více jak 3 měsíce a musí být potvrzen výhradně praktickým lékařem).

IMG_0090

Trvalý pobyt

Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.

Škoda Fabia, Renault Clio 5, VW Polo

Finance

Další podmínkou je zaplacení alespoň první splátky ve výši minimálně 5.000,-

Jaké vozidlo lze řídit?

Skupina B

Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3.500 kg a maximálně 8 místy k sezení kromě místa řidiče. K němu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg, dále jízdní soupravy s maximální přípustnou hmotností soupravy do 3.500 kg. Od 19. ledna 2013 lze se skupinou B řídit také vozidla zařazená do skupiny A1 (motocykl do 125 cm3 a do 11 kW), pokud jsou vybavená automatickou převodovkou, a dále od 21 let i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A (tedy nad 15 kW).

Skupina B+E

Řidičské oprávnění skupiny B+E opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg.

Skupina B96

Skupina „B96″ – je vlastně řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu.

Je vyznačena v řidičském průkazu harmonizačním kódem 96.

Skládá se ze soupravy o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.

Ford Ranger
Autoškola Route 66

Kontakt

  • Telefon: +420 603 496 759
  • Telefon:  +420 737 773 371
  • E-mail: info@autoskola66.cz
  • Adresa: Drtinova 306,         Hradec Králové, 503 11

Sociální sítě